Стандартна брандировка

Това е стандартното брандиране, което предлагаме, ако няма поръчано индивидуално брандиране на будката.