Снимки на зелен фон

При снимане на зелен фон има възможност да се заложат в софтуера дигитални фонове, които хората да избират и те да излизат на мястото на зеленият фон. Кликнете върху избрана снимка, за да видите ефекта!