Цени

 

Green Box Studio

Ангажираност в рамките на 5 часа (в цената е включено и присъствието на обучен асистент, който да помага на клиентите, ако имат затруднение с ползването на студиото).

Цена: 690 лева.

*Всеки следващ час се заплаща по 120 лева.

* Печат на снимка 10Х15 – 1,30 лв. за брой.

 Ако в деня на събитието снимките надвишат 500 копия, цената е 0,80 лв. на снимка.

 

Посочените цени са без ДДС